Współpraca z biurem rachunkowym

Każda firma działająca na terenie Polski zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji gospodarczej. Oznacza to w praktyce konieczność gromadzenia i procesowania dokumentacji księgowej na rzecz Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firmy aby mieć pewność, że dokumentacja tego rodzaju będzie przygotowana w sposób profesjonalny decydują się na zlecenie tego zadania specjalistom. Nie zawsze mowa jest tutaj o zatrudnieniu na pełen etat doświadczonego księgowego, ponieważ w wielu przypadkach nie zachodzi taka konieczność. Mniejsze firmy, które nie posiadają w swoim budżecie środków na zatrudnienie specjalistów z dziedziny rachunkowości, decydują się na nawiązanie współpracy z biurami rachunkowymi, oferującymi korzystny wachlarz usług dopasowany do potrzeb konkretnej działalności. Biuro rachunkowe Kraków zatrudnia nie tylko księgowych, ale również doradców podatkowych, czy też rewidentów, lub stale z nimi współpracują w formie konsultacji.
Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym, przedsiębiorstwo może mieć pewność, że ich dokumentacja zawsze zostanie przygotowana na czas. W przypadku zatrudnienia własnego księgowego nie można mieć takiej pewności, ponieważ taki pracownik zawsze może się rozchorować lub ulec wypadkowi, co zaowocuje jego dłuższą lub krótszą nieobecnością w pracy.
Biuro księgowe jest ekonomicznym wyborem. Współpraca z firmą zewnętrzną pozwala zaoszczędzić na takich kwestiach jak przygotowanie stanowiska pracy, kupno licencjonowanych programów księgowych. Dodatkowo nie trzeba ponosić dodatkowych wydatków na szkolenia pracownicze, kursy.
Powierzając dokumentację swojej firmy w ręce biura rachunkowego, przedsiębiorca nie musi się obawiać kar nakładanych przez Urząd Skarbowy z tytułu nieprawidłowego wypełnienia dokumentów. Taką odpowiedzialność ponosi w tym wypadku biuro rachunkowe. Przed zawarciem umowy o współpracy z takim biurem, warto sprawdzić, czy rzeczywiście wykupiło ono polisę OC, z której pokrywane są ewentualne roszczenia odszkodowawcze.