Niepubliczne przedszkole – struktura, zasada działania.

Instytucje stwarzające odpowiednie warunki opieki nad dzieckiem , a także jego wychowanie i naukę, popularnie nazywane są przedszkolami. W ówczesnej edukacji wyróżnia się dwa rodzaje placówek przedszkolnych. Pierwszym rodzajem instytucji jest przedszkole samorządowe. Placówka prowadzona przed odpowiednie organy samorządowe. Zatrudniana, wykwalifikowana kadra musi realizować odpowiedni program przygotowany niepubliczne przedszkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Drugim typem instytucji wychowawczo opiekuńczych jest przedszkole niepubliczne. Placówka ta może być prowadzona przez każdą osobę prywatną lub fizyczną nie będącą instytucja samorządową np. niezależnego właściciela, spółki, organizacje, fundacje i inne.
Niepubliczne przedszkole to placówka, która oprócz opieki nad dziećmi, prowadzi różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, na podstawie ustalonej podstawy programowej oraz stworzonego statutu placówki.
Zajęcia dydaktyczne realizowane są według określonych zasad, jak również inwencji twórczej pedagogów. Wykształcona, wykwalifikowana oraz kompetentna kadra realizuje zadania zgodnie z możliwościami, umiejętnościami oraz potrzebami swoich podopiecznych. Oprócz standardowych treści, przedszkolakom proponowane są również zajęcia dodatkowe, usprawniające, rozwijające zdolności i zainteresowania. Oprócz edukacji i programu dydaktycznego, dzieci przygotowywane są do dalszego, samodzielnego egzystowania, a także wpajane im są zasady dobrego wychowania i zachowania się wśród społeczeństwa.
Rodzice zobowiązani są do uiszczenia odpowiednio ustalonych opłat, związanych z opieką nad dzieckiem, wyżywieniem oraz dodatkowymi zajęciami czy podręcznikami.