Jak kupić dobrą spółkę?

Spółka cywilna to w świetle prawa handlowego umowa cywilna pomiędzy spółki na sprzedaż osobami tworzącymi spółkę. W związku z powyższym stroną dla Urzędu Skarbowego nie jest spółka jako taka tylko tworzący ja wspólnicy. Każdy rozlicza się sam z dochodu uzyskanego w spółce. Wyjątkiem jest tu oczywiście podatek od wartości dodanej VAT, z którego rozlicza się […]