Moja księgowa zna się na rzeczy

Spółka akcyjna to osoba prawna i działa na podstawie Kodeksu Handlowego Spółek, a to oznacza, że prowadzona jest w niej pełna księgowość handlowa i jej zarząd ma obowiązek prawny złożyć co roku w sądzie rejestrowym ogólnie dostępny bilans zysków i strat i sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności w spółce. Oznacza to, że możemy prześledzić kondycję spółki, „prześwietlić” ją dokładnie, zanim podejmiemy decyzję o zakupie jej akcji. Tak więc prawdopodobieństwo zysku przy rzetelnej analizie kondycji spółki akcyjnej jest nieporównywalnie większe niż w grze w Lotto! Niemniej jednak zawsze ryzyko pozostaje – mają więc inwestycje na giełdzie akcyjnej zawsze posmak hazardu. Nie jesteśmy w stanie zdobyć wszystkich wiadomości o spółce – wiele planowanych posunięć biznesowych zarządu jest poufnych, niedostępnych dla zwykłych zjadaczy chleba. Można dywersyfikować pakiety akcji i w ten sposób zabezpieczyć się przed niekorzystnymi trendami, no i inwestować w dłuższej perspektywie – wtedy omijają nas statystyczne fluktuacje wartości akcji.