Moja księgowa zna się na rzeczy

Spółka akcyjna to osoba prawna i działa na podstawie Kodeksu Handlowego Spółek, a to oznacza, że prowadzona jest w niej pełna księgowość handlowa i jej zarząd ma obowiązek prawny złożyć co roku w sądzie rejestrowym ogólnie dostępny bilans zysków i strat i sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności w spółce. Oznacza to, że możemy prześledzić kondycję […]