Jak kupić dobrą spółkę?

Spółka cywilna to w świetle prawa handlowego umowa cywilna pomiędzy spółki na sprzedaż osobami tworzącymi spółkę. W związku z powyższym stroną dla Urzędu Skarbowego nie jest spółka jako taka tylko tworzący ja wspólnicy. Każdy rozlicza się sam z dochodu uzyskanego w spółce. Wyjątkiem jest tu oczywiście podatek od wartości dodanej VAT, z którego rozlicza się spółka. Rozliczenie przychodów i kosztów poniesionych w spółce cywilnej przez wspólnika – osobę prawną reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tych przepisów do przychodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osobę prawną należą również przychody z udziału w każdej innej działalności z nią związanej, a więc również z udziału w spółce cywilnej. Przychody i koszty ponoszone w spółce cywilnej są łączone z przychodami i kosztami z działalności gospodarczej osoby prawnej. Oczywiście wielkość tych obrotów pochodzących ze spółki cywilnej zależy od udziałów w tej spółce i jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej to są one w równych częściach dzielone z pozostałymi wspólnikami spółki. Jak jest tu korzyść dla osób prawnych tworzących spółki cywilne? Otóż jeżeli dwie osoby prawne, np. dwie spółki z o.o. chcą zrealizować wspólne przedsięwzięcie to tworzenie w tym celu kolejnej spółki z o.o. spowoduje dwukrotny wzrost kosztów podatkowych. Mianowicie utworzona spółka z o.o. zapłaci podatek dochodowy od zysku jako osoba prawna. Następnie udziałowcy w tej spółce – również osoby prawne zapłacą kolejny podatek od dywidendy z utworzonej spółki, no i na końcu udziałowcy zapłacą podatek dochodowy od dywidendy w spółkach, które utworzyły nową spółkę z o.o. Spółka cywilna znosi jeden schodek podatkowy!